{{message.text}}

Mobil app til kørselsregistrering

MileAcc er en Web App til registrering af kørsel. Den kan bruges fra en Smartphone, tablet, note book eller computer. Der er ingen krav til fabrikat eller model og der kan frit skriftes mellem enhederne uden at det koster ekstra.

Registrering af kørsel for selvstændige erhvervsdrivende

MileAcc kan bruges af alle med behov for hurtig og nem registrering af kørsel i egen, firmaets eller en forenings bil/biler.

Kørselsregskab og kørselsgodgørelse

MileAcc henvender sig især til selvstændige erhvervsdrivende som kører erhvervskørsel i egen bil eller til små virksomheder, hvor der er behov for at lave kørselsregnskab for en eller flere af virksomhedens biler

Befordringsfradrag

MileAcc kan også bruges af lønmodtagere, der har brug for at dokumentere kørsel til og fra arbejde, mellem flere arbejdssteder, eller anden arbejdskørsel til f.eks. kunder, møder, kurser, messer eller lignendende arbejdsrelaterede arrangementer.

MileAcc kan kort sagt hjælpe med at dokumentere ...

... kørselsgodtgørelse for selvstændige erhversdrivendendes kørsel i privatejet bil (skattefri fradrag i regskabet).

... kørselsgodtgørelse for selvstændige erhversdrivende til viderefakturering til kunder.

... kørselsregnskab for virksomheder med flere ansatte og/eller flere biler.

... kørselsgodgørelse for ansattes kørsel i egen bil mellem flere arbejdssteder eller andre arbejdsrelateret aktiviteter så som kundebesøg, kurser, møder, messer og konferencer.

... befordringsfradraget på lønmodtageres selvangivelse i forbindelse med kørsel til og fra arbejdspladsen og mellem flere arbejdssteder.

MilaAcc gør det let for den enkelte bruger at holde styr på formålet med hver kørsel. For hver kørsel angives formålet med kørslen som enten firmakørsel, befordring mellem hjem og arbejde eller privatkørsel. Derudover kan brugeren angive til og fra destination samt en kort tekst til uddybning af formålet med kørslen.


I MileAcc følger registreringerne bilen.

Brugeren vælger den bil, der er kørt i og oplyser bilens kilometerstand ved endt kørsel og tilføjer derefter øvrige oplysninger om kørslens formål, destinationer og dato.

Herved er MileAcc med til at sikre at der ikke opstår "huller " i regnskabet for bilen og at der ikke laves registreringer som overlapper hinanden.

kørselsregistreringer til download og print

MileAcc hjælper kort sagt med at sikre korrekt registrering som kan bruges til dokumentation over for SKAT, i virksomhedens regnskab eller som bilag til udbetaling af kørselsgodtgørelse for lønmodtagere eller til viderefakturering til kunder.

Brugerne har fuld adgang til deres egne kørselsregistreringer og kan printe og downloade egne data efter behov.

For virksomheder med flere brugere og/eller flere biler har virksomhedens administrator adgang til alle registreringer for virksomheden. Den enkelte bruger har kun adgang til egne registrereinger.


Med MileAcc får man et abonnement helt uden bindinger og baseret på selvbetjening.

Vi har gjort det helt enkelt. Man har en aftale så længe man betaler og aftalen ophører automatisk når betalingen stopper. Opsigelser, opkrævniger og rykkere bruger vi ikke og vi opkræver kun sjældent gebyrer.

Når man opretter en aftale, bliver du også administrator og betaler og kan styre hvilke bruger og biler aftalen omfatter. Der kan løbende tilføjes flere brugere og flere biler til aftalen og tilsvarende fjerne adgangen efter behov og ligeledes løbende.

Betaleren betaler for hele aftalen og styrer selv sin betalingsperiode fra gang til gang. Betaling foregår ved en bankoverførsel, via Mobile Pay eller andre tilsvarende løsninger - det er nemt og billigt.